مدیریت بازاریابی

بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین ارکان فعالیت هر سازمانی یکی از مهمترین دروس در سیلابس تمامی دوره های کسب و کار و مدیریت شناخته میشود. پیتر دراکر مهمترین فعالیتهای سازمان را در دو مورد خلاصه میکند: خلاقیت و بازاریابی

امروزه بازاریابی به عنوان یک ارگان و یا بخش جداگانه در سازمانها نبوده و واحد بازاریابی به صورت روزانه با بخش تولید، پشتیبانی و مدیریت در ارتباط است. بدون آگاهی از وضعیت بازار بخش تولید هرگز نمیتواند محصول جدید را وارد بازار کند و انتظار داشته باشد که محصول به فروش برسد. خلاقیت و نوآوری باید مطابق نیازهای بازار باشد تا بتواند برای سازمان سوددهی داشته و ارزش افزوده خلق کند. همه این موارد فراگیری اصول بازاریابی را برای هر مدیری در هر بخشی از سازمان ضروری میکند.

12000000 ریال
دکتر محمدرحیم اسفیدانی تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت و دکترای خود را در شته بازاریابی در دانشگاه تهران گذرانده است
سرفصل دروس
مدیریت بازاریابی
12:05:00
1. مدیریت بازاریابی
10:04:00
2. نیاز و خواسته
09:44:00
3. ارزیابی تقاضای بازار
16:31:00
4. تاریخچه شکل گیری رویکرد بازاریابی
13:48:00
5. آمیخته بازاریابی
09:52:00
6. انتخاب بازار هدف
14:18:00
7. پارامترهای مهم در شناخت بازار
17:38:00
8. پارامترهای مهم در تحقیقات بازار
08:37:00
9. تقسیم بندی B2B و B2C
10:11:00
10. هدف گیری یا Targeting
06:31:00
11. انواع استراتژی‌های بازاریابی
08:36:00
12. طراحی نقشه جایگاه یابی
17:31:00
13. آمیخته بازاریابی - محصول
13:36:00
14. کالاهای مصرفی و انواع آن
00:23:00
15. کالای صنعتی
13:13:00
16. راهبردهای نام تجاری
13:06:00
17. مدیریت برند – بخش اول
08:57:00
18. مدیریت برند – بخش دوم
08:55:00
20. قیمت مبتنی بر فایده و هزینه – بخش اول
11:26:00
21. قیمت مبتنی بر فایده و هزینه – بخش دوم
09:17:00
22. استراتژی های متکی بر قیمت – بخش اول
12:32:00
23. استراتژی های متکی بر قیمت – بخش دوم
13:01:00
24. استراتژی های متکی بر قیمت – بخش سوم
17:13:00
25. استراتژی های متکی بر قیمت – بخش چهارم
15:23:00
27. کانالهای توزیع – بخش دوم
10:50:00
28. کانالهای توزیع – بخش سوم
09:42:00
29. کانالهای توزیع – بخش چهارم
16:29:00
30. کانالهای توزیع – بخش پنجم
08:05:00
31. کانالهای توزیع – بخش ششم
17:28:00
32. سامانه های توزیع – بخش اول
14:55:00
33. سامانه های توزیع – بخش دوم
17:26:00
34. سامانه های توزیع – بخش سوم
13:44:00
35. خرده فروشی – بخش اول
10:10:00
36. خرده فروشی – بخش دوم
08:48:00
37. عمده فروشی
11:31:00
38. تبلیغات – بخش اول
00:00:00
39. تبلیغات – بخش دوم
20:40:00
40. تبلیغات – بخش سوم
10:39:00
41. راهنمای عملی نوشتن يك برنامه بازاریابی – بخش اول
13:36:00
42. راهنمای عملی نوشتن يك برنامه بازاریابی – بخش دوم
09:56:00
43. راهنمای عملی نوشتن يك برنامه بازاریابی – بخش سوم
09:42:00
44. راهنمای عملی نوشتن يك برنامه بازاریابی – بخش چهارم

دنبال کنید!

با ما در ارتباط باشید

همراه شو

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل را وارد کنید

ارتبـــاط با ما

TVF | کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت تی وی اف می باشد