Loading...
آموزش مهارت‌های مدیریتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دوره‌های نیمه‌حضوری MBA و DBA       فروش و بازاریابی      منابع انسانی         خلاقیت و نوآوری       سرمایه‌گذاری و مالی

253
دانشجو
15
دوره آموزشی
15
مدرس
دسترسی نامحدود
امکان مراجعه و حضور در کلاس در هر زمان و هر مکان
خرید محصولات
امکان تهیه‌ی همه‌ی محتوای کاربردی با چند کلیک
نقشه مهارت
امکان رؤیت مسیر رشد، توسعه و پیشرفت مهارت‌ها
آموزش حرفه ای
امکان بهره‌گیری از جدیدترین متدهای آموزشی و برترین اساتید
نمونه گواهی
اساتید
دوره های محبوب
دوره های تخفیف

پیشنهاد ویژه

مقالات

استراتژی کسب و کار بر اساس تنوع محصول یا تمرکز بر محصول

تقریباً همه ما بیننده مسابقات المپیک بوده و هستیم. رقابت های ورزشی که هر چهار سال یکبار به میزبانی یکی از کشورهای جهان و با شرکت همه کشورها برگزار می شود. هزاران ورزشکار در آن شرکت دارند و میلیون ها نفر از سراسر جهان تماشاگر این رویداد بین المللی هستند.

مزیت های داشتن یک برنامه بازاریابی یا مارکتینگ پلن چیست؟

شرکت هایی که در بازاریابی موفق و پیشتاز هستند، همیشه اقدامات خود را با یک طرح بازاریابی شروع می کنند. شرکت های بزرگ مارکتینگ پلن هایی با صدها صفحه دارند و کسب و کارهای کوچ باید حداقل یک برنامه بازاریابی ده صفحه ای ساخته باشند.

استرس شغلی و مدیریت آن

کار جنبه ای از زندگی است که صرف نظر از منابع مالی برخی از نیاز های اساسی آدمی نظیر تحرک روانی و بدنی، نیاز های اجتماعی و احساسات خود ارزشمندی را ارضاء می کند. با وجود این کار می‌تواند منبع فشار روانی نیز باشد. در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمانها مورد توجه بسیار واقع گردیده است. با وجود این که استرس مثبت نیز وجود دارد و نباید به استرس به عنوان یک پدیده منفی نگریست، زمانی که از استرس صحبت می شود بیشتر به عوارض و جنبه های منفی آن توجه می‌شود. به هر حال استرس اثرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت های اعضای سازمان دارد. مدیران، کارکنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثیر فشارهای عصبی دچار حالات روانی خاصی می‌شوند و دست به اعمالی می زنند که مستقیما در فعالیت ها و بازدهی سازمان منعکس می‌گردد. فشارهای عصبی علاوه بر تاثیرات روانی تاثیرات جسمانی نیز دارند. استرس های شدید باعث تزلزل در اهداف و راه های نیل به آن می‌شوند. در این مقاله قصد داریم استرس شغلی را تعریف، عوامل ایجاد کننده آن را شناسایی و راه‌های مدیریت آن را بیان کنیم.

تأخیر پرسنل در سازمانها و نحوه مواجهه صحیح و مناسب یک مدیر با آن

کارفرمایان انتظار دارند که کارمندان به موقع در محل کار خود حاضر شوند. آنها همچنین بر روی لحن و ادبیات پرسنل با خود، تعهد کاری، خلاقیت پرسنل و نیز عرفی بودن درخواست آنها حساسیت ویژه ای دارند. مباحث مختلفی در مدیریت رفتار سازمانی مطرح شده است که به بسیاری از این موارد پرداخته و سعی دارد روش و نوع برخورد با پرسنل مثل نحوه مواجهه نسبت به تاخیر پرسنل و کارمندان را تشریح میکند.

استراتژی کسب و کار بر اساس تنوع محصول یا تمرکز بر محصول

تقریباً همه ما بیننده مسابقات المپیک بوده و هستیم. رقابت های ورزشی که هر چهار سال یکبار به میزبانی یکی از کشورهای جهان و با شرکت همه کشورها برگزار می شود. هزاران ورزشکار در آن شرکت دارند و میلیون ها نفر از سراسر جهان تماشاگر این رویداد بین المللی هستند.

مزیت های داشتن یک برنامه بازاریابی یا مارکتینگ پلن چیست؟

شرکت هایی که در بازاریابی موفق و پیشتاز هستند، همیشه اقدامات خود را با یک طرح بازاریابی شروع می کنند. شرکت های بزرگ مارکتینگ پلن هایی با صدها صفحه دارند و کسب و کارهای کوچ باید حداقل یک برنامه بازاریابی ده صفحه ای ساخته باشند.

استرس شغلی و مدیریت آن

کار جنبه ای از زندگی است که صرف نظر از منابع مالی برخی از نیاز های اساسی آدمی نظیر تحرک روانی و بدنی، نیاز های اجتماعی و احساسات خود ارزشمندی را ارضاء می کند. با وجود این کار می‌تواند منبع فشار روانی نیز باشد. در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمانها مورد توجه بسیار واقع گردیده است. با وجود این که استرس مثبت نیز وجود دارد و نباید به استرس به عنوان یک پدیده منفی نگریست، زمانی که از استرس صحبت می شود بیشتر به عوارض و جنبه های منفی آن توجه می‌شود. به هر حال استرس اثرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت های اعضای سازمان دارد. مدیران، کارکنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثیر فشارهای عصبی دچار حالات روانی خاصی می‌شوند و دست به اعمالی می زنند که مستقیما در فعالیت ها و بازدهی سازمان منعکس می‌گردد. فشارهای عصبی علاوه بر تاثیرات روانی تاثیرات جسمانی نیز دارند. استرس های شدید باعث تزلزل در اهداف و راه های نیل به آن می‌شوند. در این مقاله قصد داریم استرس شغلی را تعریف، عوامل ایجاد کننده آن را شناسایی و راه‌های مدیریت آن را بیان کنیم.

تأخیر پرسنل در سازمانها و نحوه مواجهه صحیح و مناسب یک مدیر با آن

کارفرمایان انتظار دارند که کارمندان به موقع در محل کار خود حاضر شوند. آنها همچنین بر روی لحن و ادبیات پرسنل با خود، تعهد کاری، خلاقیت پرسنل و نیز عرفی بودن درخواست آنها حساسیت ویژه ای دارند. مباحث مختلفی در مدیریت رفتار سازمانی مطرح شده است که به بسیاری از این موارد پرداخته و سعی دارد روش و نوع برخورد با پرسنل مثل نحوه مواجهه نسبت به تاخیر پرسنل و کارمندان را تشریح میکند.

استراتژی کسب و کار بر اساس تنوع محصول یا تمرکز بر محصول

تقریباً همه ما بیننده مسابقات المپیک بوده و هستیم. رقابت های ورزشی که هر چهار سال یکبار به میزبانی یکی از کشورهای جهان و با شرکت همه کشورها برگزار می شود. هزاران ورزشکار در آن شرکت دارند و میلیون ها نفر از سراسر جهان تماشاگر این رویداد بین المللی هستند.

مزیت های داشتن یک برنامه بازاریابی یا مارکتینگ پلن چیست؟

شرکت هایی که در بازاریابی موفق و پیشتاز هستند، همیشه اقدامات خود را با یک طرح بازاریابی شروع می کنند. شرکت های بزرگ مارکتینگ پلن هایی با صدها صفحه دارند و کسب و کارهای کوچ باید حداقل یک برنامه بازاریابی ده صفحه ای ساخته باشند.

استرس شغلی و مدیریت آن

کار جنبه ای از زندگی است که صرف نظر از منابع مالی برخی از نیاز های اساسی آدمی نظیر تحرک روانی و بدنی، نیاز های اجتماعی و احساسات خود ارزشمندی را ارضاء می کند. با وجود این کار می‌تواند منبع فشار روانی نیز باشد. در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمانها مورد توجه بسیار واقع گردیده است. با وجود این که استرس مثبت نیز وجود دارد و نباید به استرس به عنوان یک پدیده منفی نگریست، زمانی که از استرس صحبت می شود بیشتر به عوارض و جنبه های منفی آن توجه می‌شود. به هر حال استرس اثرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت های اعضای سازمان دارد. مدیران، کارکنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثیر فشارهای عصبی دچار حالات روانی خاصی می‌شوند و دست به اعمالی می زنند که مستقیما در فعالیت ها و بازدهی سازمان منعکس می‌گردد. فشارهای عصبی علاوه بر تاثیرات روانی تاثیرات جسمانی نیز دارند. استرس های شدید باعث تزلزل در اهداف و راه های نیل به آن می‌شوند. در این مقاله قصد داریم استرس شغلی را تعریف، عوامل ایجاد کننده آن را شناسایی و راه‌های مدیریت آن را بیان کنیم.

تأخیر پرسنل در سازمانها و نحوه مواجهه صحیح و مناسب یک مدیر با آن

کارفرمایان انتظار دارند که کارمندان به موقع در محل کار خود حاضر شوند. آنها همچنین بر روی لحن و ادبیات پرسنل با خود، تعهد کاری، خلاقیت پرسنل و نیز عرفی بودن درخواست آنها حساسیت ویژه ای دارند. مباحث مختلفی در مدیریت رفتار سازمانی مطرح شده است که به بسیاری از این موارد پرداخته و سعی دارد روش و نوع برخورد با پرسنل مثل نحوه مواجهه نسبت به تاخیر پرسنل و کارمندان را تشریح میکند.

دوره DBA یکساله دانشگاه تهران چیست؟

دوره DBA یکساله دانشگاه تهران چیست؟

دوره MBA چیست؟

دوره MBA چیست؟

استراتژی کسب و کار بر اساس تنوع محصول یا تمرکز بر محصول

تقریباً همه ما بیننده مسابقات المپیک بوده و هستیم. رقابت های ورزشی که هر چهار سال یکبار به میزبانی یکی از کشورهای جهان و با شرکت همه کشورها برگزار می شود. هزاران ورزشکار در آن شرکت دارند و میلیون ها نفر از سراسر جهان تماشاگر این رویداد بین المللی هستند.

مزیت های داشتن یک برنامه بازاریابی یا مارکتینگ پلن چیست؟

شرکت هایی که در بازاریابی موفق و پیشتاز هستند، همیشه اقدامات خود را با یک طرح بازاریابی شروع می کنند. شرکت های بزرگ مارکتینگ پلن هایی با صدها صفحه دارند و کسب و کارهای کوچ باید حداقل یک برنامه بازاریابی ده صفحه ای ساخته باشند.
پادکست
این یکی از عادات قدیمی و مسخره انسان است، وقتی راهش را گم می‌کند تندتر می‌دود.
رولو می
شناختن تاریکی‌های خویش بهترین روش برای تعامل با تاریکی‌های دیگران است.
کارل گوستاو یونگ
انگیزه اصلی و هدف زندگی گریز از درد و لذت بردن نیست، بلکه معنی جویی زندگی‌ست که به زندگی مفهوم واقعی می‌بخشد، به همین دلیل انسان‌ها درد و رنجی را که معنی و هدفی دارد با میل تحمل می‌کنند.
ویکتور فرانکل
وقتی انگیزه‌ی اصلی ارتباط با دیگری دفع تنهایی است، آن دیگری به ابراز تبدیل شده است.
اروین یالوم
ما فقط به اندازه‌ای که با دیگران ارتباط برقرار می‌کنیم و به میزانی که آنها با ما رابطه دارند، می‌توانیم خود را کاملا مشاهده کنیم.
اریک فروم

داستان موفقیت

دنبال کنید!

با ما در ارتباط باشید

همراه شو

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل را وارد کنید

ارتبـــاط با ما

تمامی حقوق این سایت محفوظ است.